เกี่ยวกับบริษัท

 

2537 วางตลาดข้าว หอมมะลิ 100% เติมวิตามิน ตรา “เทพทิพย์” รายแรกในตลาด (ปัจจุบัน ตรา”ช้างทิพย์”) ในนาม บริษัท สากลธุรกิจ จำกัด โดยได้รับการการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภค
2548 จัดตั้ง บริษัท ซีแอนด์เอไรซ์มิล จำกัด โดยเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ซีแอนด์เอโปรดักส์
2548 วางตลาดข้าวหอมมะลิ 100% ตราช้างทิพย์ โดยมีเอกลักษณ์ ลายไทยที่บรรจุภัณฑ์
2549 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและแยกการบริหารงานออกจาก บริษัท ซีแอนด์เอโปรดักส์ จำกัด ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2549
2550 ส่งออกข้าวไปมากกว่า 20 ประเทศ
2552 วางตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ ตราช้างทิพย์ ประกอบด้วย ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิสามสี
2559 วางตลาด ข้าวกล่องญี่ปุ่นระยะน้ำนม ข้าวหอมแดงทับทิม ข้าวเหนียวเขาวง ตราแกะทอง เป็นรายแรกในตลาด ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว
 
 
 

ปรัชญาบริษัท
เสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภคและคู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

วิศัยทัศน์
เป็นผู้นำด้านนวตกรรม ผลิตภัณฑ์ข้าว ในปี 2564
 

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ

Copyright © 2024 C&A Rice Mill Co.,Ltd. All rights reserved. เขียนเว็บไซต์ โดย WEBUNQIUE